Doanh nhân và niềm đam mê học tập

Anh Vũ Hùng Tiến, sinh viên lớp ONE27, là giám đốc Công ty cổ phần VINA Tam Dương.