Chiều 28/03/2014 CLB Phát triển sự nghiệp TOPICA bầu tân chủ nhiệm nhiệm kỳ mới

Vào chiều mai, ngày 28/03/2014 lúc 18h00 tại Hà Nội CLB Phát triển sự nghiệp TOPICA họp ban chấp hành chuẩn bị công tác bầu tân chủ tịch và ban điều hành nhiệm kỳ mới năm 2014.

 

 

 

 

 

 

Quy chế, điều lệ và cách thức hoạt động tổ chức CLB Phát triển sự nghiệp TOPICA sẽ được thông qua nhằm điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế mới.

Cùng TOPICA nhìn lại một năm hoạt động của các CLB sinh viên E-learning và CLB phát triển sự nghiệp TOPICA thông qua những hình ảnh sau:

Hoạt động sinh viên năm 2013: http://www.youtube.com/watch?v=swS7gQvwslo 

Tin & ảnh: Đinh Thanh Tâm